Fastighetsägare


För dig som äger fastighet eller är medlem i bostadsrättsförening


Anslutning av fastigheten
Gästabudstaden bygger ut fibernätet i Nyköping och finns idag i stort sett hela centralorten. Fastighetsägaren/Föreningen beställer en anslutning av Gästabudstaden som drar fram fiber och ansluter fastigheten. För detta betalas en engångsavgift.

Utbyggnad av fastighetsnät
När anslutning av fastigheten är gjord så återstår att förse alla lägenheter med uttag i ett fastighetsnät. Det byggs oftast med Ethernetkabel kategori-6 i ett s.k. stjärnnät med en kabel per lägenhet från anslutningspunkten. Detta arbete ansvarar fastighetsägaren för, men vi hjälper gärna till med råd då vi har ett nära samarbete med några företag i Nyköping som bygger fastighetsnät. Kontakta oss för mer information.

Uppkoppling av boende
När hela nätverket är klart kan de boende börja nyttja de tjänster som finns anslutna till Stadsnätet. Man  beställer själv sin tjänst av vald leverantör som kontaktar oss för aktivering i nätet.


Priser nätanslutning för fastighetsägare
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som erläggs när fastigheten/föreningen ansluts till stadsnätet. Anslutningsavgiften avser en anslutningspunkt inom fastigheten. Om fastigheten består av flera hus kan man välja att förbinda husen inom fastighetsnätet eller välja flera anslutningspunkter.  Det finns idag 3 alternativ att välja på. Det som skiljer  alternativen är den utrustning som Gästabudstaden  monterar i fastigheten.