Vår vision - Fiber till alla

Stadsnätet finns i samtliga tätorter inom Nyköpings kommun. Huvuddelen av alla bostäder är anslutna. För nybyggnationer finns vi med och förbereder anslutning. Om din bostad inte är ansluten idag så är vägen till Internet och TV via fiber inte lång. Beställ anslutning här på webbplatsen.


På landsbygden har vi sedan tidigare byggt ut stora områden. Just nu pågår utbyggnad i Aspa, Bränn-Ekeby-Koppartorp, Lästringe-Wedaån, Råby-Husby-Oppunda, och Vålarö. Planering pågår också för ett nytt projekt som vi döpt till Stigtomta landsbygd.


Framöver kommer vi att fortsätta vår utbyggnad i många andra delar av kommunen. Så även om din bostad inte finns i våra pågående projekt så vill ha anmälan från dig. För vår planering är det viktigt att du visar ditt intresse av fiber-anslutning. Beställ här.