Vår vision

alla bostäder i Nyköping skall anslutas till fiber

Stadsnätet finns i samtliga tätorter inom Nyköpings kommun. Huvuddelen av alla bostäder är anslutna. För nybyggnationer finns vi med och förbereder anslutning. Om din bostad inte är ansluten idag så är vägen till Internet och TV via fiber inte lång. Beställ anslutning här på hemsidan.

På landsbygden har vi sedan tidigare byggt ut stora områden. Under 2018-19 pågår stora utbyggnadsprojekt i Aspa, Bränn-Ekeby-Koppartorp, Lästringe-Wedaån, Råby-Husby-Oppunda, Skeppsvik och Vålarö. Klicka här för mer information.

Framöver kommer vi att fortsätta vår utbyggnad i många andra delar av kommunen. Så även om din bostad inte finns i våra pågående projekt så vill ha anmälan från dig. För vår planering är det viktigt att du visar ditt intresse av fiber-anslutning. Beställ här.

Pågående kampanj

2019 sista chansen att beställa fiber för 18000kr

Under slutet av februari 2019 får drygt 1600 villaägare brev med erbjudande om att ansluta bostaden till fiber. Mottagarna finns i alla tätorter i Nyköpings kommun.