Vår vision - Fiber till alla

Lyssna på radioreklam här.

Stadsnätet finns i samtliga tätorter inom Nyköpings kommun. Huvuddelen av alla bostäder är anslutna. För nybyggnationer finns vi med och förbereder anslutning. Om din bostad inte är ansluten idag så är vägen till Internet och TV via fiber inte lång. Beställ anslutning här på webbplatsen.


På landsbygden har vi sedan tidigare byggt ut stora områden. Just nu pågår utbyggnad i Aspa, Bränn-Ekeby-Koppartorp, Lästringe-Wedaån, Råby-Husby-Oppunda, och Vålarö. Planering pågår också för ett nytt projekt som vi döpt till Stigtomta landsbygd.


Framöver kommer vi att fortsätta vår utbyggnad i många andra delar av kommunen. Så även om din bostad inte finns i våra pågående projekt så vill ha anmälan från dig. För vår planering är det viktigt att du visar ditt intresse av fiber-anslutning. Beställ här.
 

Förlängd kampanj - 18 000 kr vid beställning senast 31 augusti

 
Med anledning av pågående corona-pandemi förlänger vi pågående kampanj som riktar sig till villaägare i tätort. Anslutning av villa/radhus kostar 18 000 kr vid beställning senast 31 augusti 2020.


1 september 2020 ändras vårt pris till 20 000 kr.


Under mars 2020 fick närmare 1900 villaägare få brev med erbjudande om att ansluta bostaden till fiber. Mottagarna finns i alla tätorter i Nyköpings kommun.


Även du som bor inom våra projekt på landsbygden och ännu inte beställt fiber kommer få brev där vi påminner om att ansluta sin bostad till fibernätet.