Aktuellt läge för landsbygdsprojekt

14 juni 2017

Nu har vi tilldelats stödmedel även för Lästringe-Wedaån. Därmed har vi fyra stora utbyggnadsprojekt framför oss. Förberedande arbete pågår i samtliga områden. Läs mer om de olika projekten genom att klicka på länken nedan.

Stödmedlen är nu slut hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Ny tilldelning beräknas komma under 2018 i form av det som kallas ”Bredbandsmiljarden”. För Sörmlands del bör det innebära ca 30 miljoner kr.

Vi på Gästabudstaden kommer även i framtiden vara aktiv i arbetet med att söka stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband. Både för de av våra projekt som ännu inte fått stöd och projekt som håller på att skapas. Ett område är Bärbo där det pågår arbete.

Med vänlig hälsning

 

 

Johan Kraft

 

21 december 2016

Idag kom besked från Länsstyrelsen om att våra ansökningar för Aspa, Bränn-Ekeby-Koppartorp och Råby-Husby-Oppunda beviljats projektstöd.

Våra övriga projekt har inte fått tilldelning i denna omgång. I början av 2017 säger Länsstyrelsen att de fattar beslut om de sista pengarna, som kommer gå till ytterligare ett projekt som är under beslutsberedning.

De ansökningar som inte beviljats stöd kommer därefter att avslås.

Men vi ger inte upp ambitionen att få ut fibernätet i ert område. Så snart regelverket blir känt för det kommande bredbandsstödet kommer vi återigen att söka för övriga projekt.

Här finns Länsstyrelsens beslut i sin helhet: http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/sv/nyheter/2016/pages/l%C3%A4nsstyrelsen-beslutar-om-nya-bredbandsst%C3%B6d.aspx/

Stort tack för ert engagemang och arbete och jag hoppas att det skall räcka ända fram i nästa omgång.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

10 oktober 2016

Idag fick vi information om hur Länsstyrelsen kommer gå vidare med de pengar som finns kvar i bredbandsstöd. Resterande budget för bredbandsstöd har gjorts tillgängligt och totalt är det ca 39 miljoner kr för Sörmland.

Eftersom det är flera projekt i Sörmland som uppnår maxpoäng och att anslutningsgraden därmed blir helt avgörande för vilka projekt som får stöd har Länsstyrelsen beslutat att samtliga projekt måste vidimera sin anslutningsgrad.

Vi skall senast 30 oktober redovisa antal hushåll med folkbokförda personer som beräknas vara anslutna när projektet är klart. Siffran skall vi intyga med en lista innehållande namn och adress på alla som lämnat intresseanmälan.

7 juli 2016

Idag har vi fått besked om inget av de projekt som utretts vidare av Länsstyrelsen kommer att få stöd i denna omgång. De projekt det gäller för vår del är:

*    Aspa

*    Råby-Husby-Oppunda

*    Bränn-Ekeby-Koppartorp

*    Lästringe-Wedaån

Vilka projekt som får stöd offentliggörs på fredag 15 juli. Det är väldigt jämnt mellan projekten och avgörs på anslutningsgrad. De är nu under beslutsberedning och ska genomgå handläggningskontroll. Länkar Länsstyrelsen skrivelse:

Brev till sökanden

 

3 maj 2016

Idag har vi fått besked från Länsstyrelsen som nu gått igenom alla ansökningar för bredbandsstödet. Beskedet är att tilldelad budget inte kommer att räcka till för alla projekt som vi har lämnat ansökan för. De projekt som inte får stöd i denna omgång är:

Korsbäcken

Tystberga-Bogsta

Vrena etapp 3

De projekt som kommer att kunna få ta del av bredbandsstöd kommer att utredas vidare av Länsstyrelsen. Dessa projekt är:

Aspa

Bränn-Ekeby-Koppartorp

Lästringe-Wedaån

Råby-Husby-Oppunda

 

I följande dokument finns mer information:

På Länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsida kan du få mer information.
Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Med vänlig hälsning

 

Gästabudstaden AB