Vålarö

 

7 december 2020

 

Hej,

Vattenfall har meddelat oss att dem inom någon månad kommer stoppa sin del av projektet i Vålarö på obestämd tid. Information om detta har skickats från Vattenfall till samfällighetens styrelse.

Vill berätta att Gästabudstaden kommer slutföra utbyggnad av fiber i hela Vålarö!

Sedan en tid är vi igång med grävning på Id- och Mörtvägen. Kommer även ta vid på Gäddvägen där Vattenfall avslutar. Grävlaget från Klerdals som grävt tomter utför arbetet.

Hela västra delen är färdiggrävd och de hus som återstår att installera är upplagda för blåsning av fiber. För västra delen troligen under första kvartalet 2021.

Östra delen dvs Id-, Mört-, Gäddvägen och Kummelviken borde bli installerade under andra kvartalet 2021.

Blåsning av fiber kan hindras om det blir vinter och stark kyla. I så fall försenas planerna.

Inför installation blir du uppringd för tidsbokning av vår entreprenör Optoteknik AB.

Som alla vet vid det här laget så bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i samhället som mycket hög.

För att skydda kunder och vår personal har Gästabudstaden särskilda rutiner vid installationer och servicearbeten.

Nedanstående rutin gäller för fibertekniker från Gästabudstaden och våra entreprenörer/partners.

• Innan besöket ringer vi och kontrollerar att det inte finns sjukdom hos kund.

• Ber att du svarar i telefon även om du inte känner igen numret. Om kontrollsamtal inte kan genomföras ställer vi in installationen.

• Våra tekniker spritar händer före och efter kundbesök.

• Vi ber våra kunder att inte uppehålla sig i samma rum/del av byggnaden som våra tekniker.

• Våra tekniker har rätt att avbryta en installation om kund av någon anledning inte vill följa våra instruktioner

Tack för din förståelse.

När fibern är blåst är din adress registrerad som ansluten till Stadsnätet. Det innebär att du då kan beställa tjänster från leverantör. Då hinner leverantören skicka ut TV-box och router så att utrustningen är hemma hos dig när fibern är på plats.

Klicka på bifogad länk så kommer du till vår webbplats, där finns information om företagen som du kan välja mellan: https://gastabudstaden.se/index.php?id=14

Kontakta någon/några av dem och beställ Internet och TV. Jämför villkoren – det brukar löna sig.

 

Med vänlig hälsning

Johan Kraft  | Operativ Chef

 

 

14 oktober 2020

Hej, 

Under de kommande veckorna kommer vi fortsätta med tomtgrävningar för fiber i östra delen av Vålarö.  

Berör följande vägar

• Idvägen

• Mörtvägen

• Gäddvägen

• Vålarö kummelviken

Arbetet med stamledningen som utförs i samarbete med Vattenfall/Abeka är ännu inte klart. Men vi gör färdigt tomterna i förväg eftersom vi har arbetslag på plats.

Grävarbetet på tomt utförs av Elvira Karlsson och Jocke Månsson från Klerdals Gräv & Spräng AB. Dem ringer i förväg så att respektive fastighetsägare tillsammans kan komma överens om hur arbetet skall göras.

När Vattenfall/Abeka är klara med stamledningen kan vi börja med installationer och drift av fiberanslutningen.

 

Med vänlig hälsning 

Johan Kraft – operativ chef

 

 

23 september 2020

Inom de närmaste veckorna kommer vi blåsa fiber till de första husen på Vålarö.

 Arbetet berör följande vägar: Abborrvägen, Karpvägen, Laxvägen, Sikvägen, Vålarö Ekuddden och Ålvägen.

 När fibern är på plats börjar vår entreprenör Optoteknik ringa för att boka tid för installation.


Som vi alla vet vid det här laget så bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i samhället som mycket hög.

För att skydda kunder och vår personal har Gästabudstaden särskilda rutiner vid installationer och servicearbeten.

Nedanstående rutin gäller för fibertekniker från Gästabudstaden och våra entreprenörer/partners.

• Innan besöket ringer vi och kontrollerar att det inte finns sjukdom hos kund.

• Ber att du som kund svarar i telefon även om du inte känner igen numret. Om kontrollsamtal inte kan genomföras ställer vi in installationen.

• Våra tekniker spritar händer före och efter kundbesök.

• Vi ber våra kunder att inte uppehålla sig i samma rum/del av byggnaden som våra tekniker.

• Våra tekniker har rätt att avbryta en installation om kund av någon anledning inte vill följa våra instruktioner

Tack för din förståelse.

Med vänlig hälsning

Johan Kraft | Operativ Chef

26 juni 2020

Under veckan har vi slutfört schakt med fibermatning fram till vår våd nod i Vålarö. Planen är att starta med tomtgrävningar i västra delen av Vålarö i augusti/september.

I slutet på vecka 26 eller början vecka 27 landar bifogade brev i brevlådorna hos fastighetsägare i Vålarö som inte beställt fiber. Det innehåller ett ”sista minuten” erbjudande om att ansluta sig till fibernätet. Klicka här för att läsa brevet.

Efter avslutat projekt kommer vi erbjuda fiberanslutning till faktisk kostnad. Den kommer att vara från 30 000 kr.

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss. Särskilt aktuellt under pågående pandemi.

Hushåll som idag är uppkopplade mot det gamla telenätet (kopparnätet) behöver se över sin situation. Beroende på att många telestationer är under nedläggning och fler kommer läggas ner i närtid.

Så jag rekommenderar fastighetsägare att passa på! Tipsa gärna grannarna.

Glad sommar!

 

Med vänlig hälsning

Johan Kraft  | Operativ Chef

 

 

5 maj 2020

Hej,


Igår startade arbetet att schakta fram fiber från Ånga till vår nod som står vid Kämpetorp. När kanalisationen är på plats blåser vi stamfiber och förbereder noden för kommande anslutningar.

Under hösten räknar Abeka/Vattenfall att vara klara i den västra delen av Vålarö. När deras arbete är klart kommer vi börja med tomtgrävningar för fiber i denna del. Inför arbetet på tomten kommer du att bli kontaktad av vår gräventreprenör. Mer information kommer längre fram när vi närmar oss detta.

När Vattenfall/Abekas arbete är klart i östra delen fortsätter vårt arbete på samma sätt i den delen av Vålarö.

Fram till idag har 114 fastighetsägare beställt fiber. Tipsa gärna grannar och vänner som inte beställt att det fortfarande finns möjlighet att komma med i projektet.

Beställ på vår webbplats: gastabudstaden.se

Välj landsbygdsprogram, pris 20 000 kr.

Passar på att informera om vad som ingår i anslutningsavgiften. Schakt på tomt med grovåterställning (återfyllning med befintligt material) fram till byggnad ingår. Återställning av matjord, återsådd och plattsättning ingår inte.
I fiberanslutning ingår en utrustning för anslutning av data/tele/tv i byggnad på anvisad plats. Extra kabeldragning, datakabel, inom byggnad till annat/andra rum eller annan byggnad ingår inte.
Med bästa hälsningar

Johan Kraft – operativ chef

 

15 oktober 2019

Äntligen börjar det närma sig start av projekt fiber till Vålarö. Kommer utföras i samarbete med Vattenfall och deras projekt att markförlägga luftledningar.

Abeka/Vattenfall meddelade oss 11 oktober att de räknar med att dra igång arbetet inom några veckor.

För kännedom bifogas kopia på brev som vi skickat till de som ännu inte beställt fiber.
Klicka här för att se brevet.

Mer information kommer löpande under projektets gång.

Med vänlig hälsning
Johan Kraft | Projektledare


18 oktober 2017

Över 40 % av fastighetsägarna har bestämt sig. De boende på Gäddvägen är mest på hugget!

Imorgon välkomnar vi två nya leverantörer i Stadsnätet, Telia och Com Hem. Så nu finns de flesta av Sveriges ledande leverantörer av Internet, TV och telefoni med i vårt nät.

Nedan följer aktuell fördelning av anmälningarna:

Gata Fastigheter  Anmälda  Täckningsgrad  Plats
Gäddvägen 54 28  51,9% 1
Vålarö Kummelviken 4 2  50,0% 2
Mörtvägen 17 8  47,1% 3
Sikvägen 30 14  46,7% 4
Abborrvägen 12 5  41,7% 5
Idvägen 17 7  41,2% 6
Ålvägen 29 10  34,5% 7
Laxvägen 17 4  23,5% 8
Karpvägen 11 2  18,2% 9
Gösvägen  8 1  12,5% 10
Vålarö Ekudden 1   0,0% 11
Summa 200 81 40,5%

 

Undrar fortfarande varför Gös- och Karpvägen ligger på så låga anmälningstal?

Bästa hälsningar

 

Johan Kraft, projektledare

 

 

21 september 2017

 

Nu har sjuttiotre fastighetsägare anmält sig. Fortfarande samma gator som är högst i listan. Snart 40% anmälda.

Gata Fastigheter Anmälda Täckningsgrad

 

Vålarö Kummelviken

4 2 50,0%
Gäddvägen 54 26 48,1%
Mörtvägen 17 8 47,1%
Idvägen 17 7 41,2%
Sikvägen 30 11 36,7%
Ålvägen 29 9 31,0%
Abborrvägen 12 3 25,0%
Laxvägen 17 4 23,5%
Karpvägen 11 2 18,2%
Gösvägen  8 1 12,5%
Vålarö Ekudden 1 0 0,0%
Summa 200 73 36,5%

Fortsätt att prata med grannar så att de inte missar att "tåget" står inne på stationen.

Johan Kraft, projektledare

 

8 september 2017

Under den senaste veckan har vi fått ytterligare fem anmälningar. Sammanlagt så har 68 fastighetsägare bestämt sig. Så här ser det ut på din väg:

 

 Gata

 

Fastigheter  Anmälda  Täckningsgrad
Vålarö Kummelviken 4 2 50,0%
Gäddvägen 54 25 46,3%
Mörtvägen 17 7 41,2%
Idvägen 17 7 41,2%
Sikvägen 30 10 33,3%
Ålvägen 29 9 31,0%
Laxvägen 17 4 23,5%
Abborrvägen 12 2 16,7%
Gösvägen  8 1 12,5%
Karpvägen 11 1 9,1%
Vålarö Ekudden 1 0 0,0%
Summa 200 68 34,0%

Tipsa gärna grannar som inte anmält sig ännu att nu är det hög tid. Annars kanske de missar möjligheten. Det är ju faktiskt inte längre en fråga OM man skall ha fiber i huset. Utan det är en fråga om NÄR. Och NU är en bra tidpunkt med vårt förmånliga erbjudande för Vålarö.
Med vänlig hälsning
 
Johan Kraft, projektledare 

1 september 2017


I vårt erbjudande om anslutning till fibernätet skrev vi att vi ville ha anmälan senast 31 augusti  Detta för att vi skulle få en snabb reaktion från husägarna. Och reaktionen har varit väldigt positiv.  Fram till idag har vi 63 fastigheter anmälda vilket motsvarar 35 %.

I liknande områden som vi anslutit under 2016 och 2017, Kisäng och Sjöskogen, har vi landat på en anslutningsgrad på mellan 75-90%. I Skeppsvik som precis startat ligger vi på 60%.

Alla dessa områden är av liknande demografisk sammansättning som Vålarö med blandad permanent- och fritidsboende. Så jag räknar med att vi kommer få ett liknande resultat även i Vålarö. 
Speciellt med tanke på nedläggningen av telenätet i december 2018. Se här: https://gastabudstaden.se/index.php?id=132

Sammantaget betyder detta att vi kommer att fortsätta att ta emot anmälningar enligt villkoren i vårt erbjudande tills vidare. Priset på 20000 kr garanteras för alla som lämnat anmälan. 

Nedan följer en topp-tre-lista över de gator i området som har flest anmälningar. Listan kommer jag uppdatera här på hemsidan med jämna mellanrum.

 

1.     Idvägen 42 % anmälda fastigheter

2.     Gäddvägen 41 % anmälda fastigheter

3.     Ålvägen 28 % anmälda fastigheter

 

Projektet kommer att samköras med Vattenfall som ansvarar för schaktarbetet. Projektledare på Vattenfall är Ann-Chalott Malmgren och hos deras entreprenör ABEKA heter projektledaren Jonas Lövstrand.  Planen är att börja arbetet efter vårt och Vattenfalls gemensamma projekt i Skeppsvik, troligen i mitten på 2018.

Med vänlig hälsning

 

Johan Kraft, projektledare

 

Bilagor:

Erbjudande broschyr klicka här

Produktblad tjänstefördelare klicka här