Utbyggnad av fastighetsnät
När anslutning av fastigheten är gjord så återstår att förse alla lägenheter med uttag i ett fastighetsnät. Det byggs med ett s.k. stjärnnät med en kabel från anslutningspunkten till varje lägenhet. Detta arbete ansvarar fastighetsägaren för, men vi hjälper gärna till med råd då vi har ett nära samarbete med några företag i Nyköping som bygger fastighetsnät. Kontakta oss för mer information.