Priser nätanslutning för fastighetsägare
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som erläggs när fastigheten/föreningen ansluts till stadsnätet. Anslutningsavgiften avser en anslutningspunkt inom fastigheten. Om fastigheten består av flera hus kan man välja att förbinda husen inom fastighetsnätet eller välja flera anslutningspunkter. Det som skiljer  alternativen är den utrustning som Gästabudstaden  monterar i fastigheten.

Anslutningsavgift (engångsavgift), exkl. moms

• 16 000kr Anslutning till stadsnätet för Bredband  Ingår en fastighetsswitch för  anslutning av lägenheter.


Kostnader för grävning på tomtmark kan tillkomma.