Information projekt Stigtomta Landsbygd

När vi inte kunde samlas för ett möte i Stigtomta gjorde vi en liten informationsfilm för att ni ska kunna bilda er en uppfattning om projektet vi skulle vilja driva tillsammans med er.

Mer information hittar du även nedanför filmen i frågor och svar. Undrar du ändå över något och vill ställa en egen fråga så finns ett formulär längst ned som vi besvarar allteftersom frågor kommer in.

Beställ din fiberanslutning HÄR!

Kontakta oss på telefon 0155-45 40 00 eller via e-post info@gastabud.com


Frågor och Svar (FAQ)

Här hittar du de mest förekommande frågorna samt svaren när det gäller anslutning av fiber.


• Vad ingår i priset på 20 000kr?

I priset ingår en nyckelfärdig installation, allt material som krävs, grävning, håltagning i fasad, invändig installation av tjänstefördelare som är en vit dosa med uttag för internet och TV. Tjänstefördelaren har måtten 23 x 20 cm. Den bör placeras i närheten av ett el-uttag. Placering av dosan sker i samråd med kund i det rum där fiberkabeln kommer in.

Installation kan också ske i annan del av byggnad om kunden förbereder med invändig kanalisation. Denna tillhandahåller Gästabudstaden. Kontakta oss för information.

• Vad gäller för grävarbetet?


Schakt med grovåterställning fram till byggnad ingår. Återfyllning sker med befintligt material. Återställning av matjord, återsådd och plattsättning ingår inte, utan bekostas av respektive fastighetsägare.

• Kan jag ansluta mig senare istället, ni bygger ju ändå ut och förbereder alla på vägen?

Om projektet blir av kommer du kunna ansluta dig senare. Då till faktisk kostnad, troligen från 30 000 kr. Men tänk på att FÖR att projektet skall bli av kommer krävas att en väldig andel av fastighetsägarna beställer NU!

• Finns det något tidsperspektiv i nuläget?

3 maj 2020: ansökan om bidrag lämnas till Länsstyrelsen

Sep-okt 2020: förväntas beslut från Länsstyrelsen. Vid positivt besked om bidrag går vi vidare med nästa steg.

Sep-2020 – våren 2021: projektering i detalj. Samråd och tecknande av markupplåtelseavtal med markägare. Söka tillstånd från berörda myndigheter, Trafikverket, Länsstyrelse.

Våren 2021: schaktstart

2022: installationer och färdigställande

• Mitt mobila internet fungerar bra för mig, varför ska jag ha fiber?

Mobilt bredband fungerar bra i städer, men på landsbygden där vi har stora avstånd och glest mellan masterna riskerar kapaciteten att inte hänga med hushållens behov, där allt fler skaffar smarta telefoner och surfplattor som belastar nätet. Mobila bredband kostar även per förbrukad datamängd vilket kan bli dyrt i längden. Av dessa skäl är en fiberanslutning till fastigheten en klok investering på landsbygden där utbyggnaden av mobilnätet är mer oviss.

Lägre kostnader för telefoni, TV och internet.

Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för UHD, videobutik över nätet, SVT Play, Netflix och liknande streamingtjänster.

Stöd för framtida tjänster, såsom hemsjukvård, trygghetslarm, hemlarm och annat som kommer att tillhandahållas över nätet.

Signalen färdas med ljusets hastighet och är oberoende av antalet användare, avstånd och andra faktorer.

Påverkas inte av väder och vind eftersom kabeln läggs i marken.

• Jag vill gräva själv på min tomt, får jag reducerat pris på anslutningen?

Priset för anslutning är en enhetspris som är lika för alla fastighetsägare. Om man väljer att gräva själv på tomten så innebär det ingen reducering av priset.

• Jag bor på annan ort men vill vara med när ni gräver hos mig, kontaktar ni mig i god tid innan ni gräver på min tomt?

Vi kommer att ha samråd med alla fastighetsägare inför grävararbetet.  Då planerar vi arbetet på din tomt/mark tillsammans.

• Får man ersättning för markupplåtelse och skördebortfall?

I syfte att hålla anslutningsavgiften på en låg nivå så betalar Gästabudstaden inte ersättning för markupplåtelse. I vår pågående och tidigare utbyggnad på landsbygden har vi följt denna princip och fått gehör från samtliga fastighetsägare där vi byggt ut hittills.

Men självklart betalar vi ut ersättning för skördeskador/bortfall och där följer ersättningen gängse principer.

Vi kommer också planera schakt utifrån odlingssäsong i samråd med berörda markägare.

• Finns det någon fast kostnad utöver anslutningsavgiften på 20 000 kr.


Det finns inga fasta kostnader utöver anslutningsavgiften.

• Kan man ansluta sitt hus och utan att abonnera på Internet eller TV?

Du väljer själv om och när du vill abonnera på internet och TV-tjänster. Men när du anslutit ditt hus till fibernätet så är du redo för framtidens teknik.

• Finns det något som är snabbare än fiber?

Fiberoptik bygger på ljus och kapaciteten i fiberkablarna är långt större än dagens behov. Idag är det vanligt med fiberabonnemang på 10, 100 eller 1000 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en nära nog obegränsad kapacitet. Allt eftersom utvecklingen går framåt och kapacitetskraven stiger så kan man öka hastigheten i nätet. Det som då behöver bytas är elektroniken som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fiberoptik till en framtidssäker och hållbar teknik.

• Vad har ni för grävdjup?

Gästabudstaden bygger ett fibernät som skall hålla över lång tid. Därför följer vi branschstandarden Robust Fiber. Vår personal och huvuddelen av våra entreprenörer är certifierade efter genomgången utbildning med skriftligt prov.

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning för hur företag bygger robusta och driftsäkra fibernät. Kunskap och kompetens är grunden till ett bra hantverk och robusta nät. Här anges också de grundkrav för grävdjup som vi följer.

Vid våra samråd med markägare kommer vi följa de särskilda anpassningar som krävs av grävdjup och andra skyddsåtgärder såsom särskilda skyddsrör, exempelvis vid infarter till odlings/skogsmark.

• Vilka är Gästabudstaden?

Gästabudstaden AB är ägt till 100 % av Nyköpings kommun, dvs av alla som bor inom kommunen.

Vi har byggt fibernät sedan 1999. Vi är klara marknadsledare gällande fiber i Nyköping med nästan 16 200 anslutningar.

Gästabudstaden är en trygg, säker och långsiktig nätägare.

Nedan följer lite kuriosa fakta om vårt fibernät:

Nuvarande schakts längd – 1 090 km

Optorörens längd - 3 180 km

Fiberkablars längd – 115 000 km

Gästabudstaden har idag fiberkablar i nätet som skulle räcka närmare tre varv runt jordklotet!

• Vem kan man välja som leverantör av Internet & TV?

Gästabudstaden bygger ett öppet fibernät där de företag som vill får leverera tjänster. Betyder att idag så finns i princip alla Sveriges ledande leverantörer av Internet och TV i vårt nät, kryddat med några lokala aktörer. Det stora utbudet och konkurrensen mellan leverantörerna betyder att anslutna hushåll får tillgång till marknadens bästa bredbandstjänster.Har du några övriga frågor eller vill anmäla dig?

Då kan du kontakta oss på info@gastabud.com eller fylla i formuläret nedan.