PrivatFöretagKan jag få Fiber?

Aktuellt

Om oss

 

Svenskarna och Internet 2018

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Superuppkopplade och sällananvändare

Den digitala klyftan går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Läs sammanfattningen här:  2018.svenskarnaochinternet.se

Information om GDPR maj - 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Bland annat innebär den nya förordningen att alla personuppgifter om abonnemang är anonymiserade i våra register. Vilket får till följd att vi inte kan svara på några frågor gällande bredbandstjänster.

 All support för Internet, TV och Telefoni besvaras av din leverantör. Här hittar du kontaktuppgifter: gastabudstaden.se/index.php

 Mer information om den nya dataskyddsförordningen finns här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Med vänlig hälsning

 

Gästabudstaden AB

 

30 maj 2017

Telestationer stängs - ny karta


Nu har vi fått information om vilka områden som är anslutna till de telestationer som stängs i december 2018. Klicka på kartan för att se om du berörs.

Gästabudstaden AB

 

 

19 maj 2017

Telestationer stängs i Nyköping


Idag har vi fått besked om att ett antal telestationer i Nyköpings kommun står på tur att stängas ner. Vi har begärt att få kartunderlag som visar vilka områden som berörs. Återkommer med mer information så snart vi vet mer. De stationer som kommer att stängas 2018-12-03 är följande:
Björksund
Båvenshult
Hornsby
Koppartorp
Källsätter
Lid
Lundaskog
Lundäng
Norrtorp
Ångaviken

Läs mer här: www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Se karta

 

Gästabudstaden AB

 

Johan Kraft

 

 

5 oktober 2016

Kopparnätets framtid!


Viktig information för dig som har Internet/Telefon via kopparnätet.

I början av oktober deltog vi från Gästabudstaden i en konferens arrangerad av Stadsnätsföreningen.  På en av programpunkterna presenterades framtida planer för kopparnätet av Ove Alm, Chef Framtidens Nät och Maria Jansson Projektledare från Telia.

Kopparnätet är i genomsnitt 65 år gammalt. Den ”moderna” AXE-växeln har 35 år på nacken. Telia har stora problem med reservdelsförsörjning och brist på kompetent personal för drift och underhåll. I takt med den stora utbyggnaden av fibernätverk tappar man ca 1000 kunder per dag.

Mot den bakgrunden har koncernledningen i Telia beslutat avveckla kopparnätet. Nedstängningen sker station-för-station med början där kundunderlaget sviktar mest (vanligen p.g.a. fiberutbyggnad) och telestationer som behöver avvecklas av tekniska orsaker.

På vår fråga om när de räknade med att hela kopparnätet är avvecklat fick vi inget datum. Istället sa dem – Ni kan räkna själv på hur många kunder vi tappar. Så vår bedömning är att inom 5-6 år så är kopparnätet helt avvecklat.

Här kan du följa avvecklingen: www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Vår slutsats blir då att om man idag har Internet-tjänst via kopparnätet så bör man se över hur man i framtiden skall kunna fortsätta använda Internet. Vårt förslag är att man ser till att ansluta sig till Stadsnätet. På så sätt ser man till att få en säker, snabb och kostnadseffektiv lösning.

Gästabudstaden AB

 

Johan Kraft                                                                Jonas Malmgren

Beställning av anslutning gör du här:

Privatperson: gastabudstaden.se/index.php

Företag: gastabudstaden.se/index.php

13 februari 2015

PTS (Post & Telestyrelsen)


Presenterade en rapport om prisutvecklingen på fiberanslutningar.

Under 2014 var snittpriset i Sverige 18 000 kr.  Lägsta pris 4 800 kr och det högsta 54 000 kr. Och när det gäller de lägre priserna ingick ofta inte grävarbete.

Här är en länk till undersökningen:
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2015/Stora-prisskillnader-pa-fiberanslutningar-och-internet-via-fiber-/


Vårt pris för fiberanslutning ligger på 18 000kr vilket måste anses vara konkurrenskraftigt.

Med vänlig hälsning
Gästabudstaden