PrivatFöretagKan jag få Fiber?

Aktuellt

Om oss

Johan Kraft utsedd till tf. VD för Gästabudstaden AB

Styrelsen i Gästabudstaden AB har utsett Johan Kraft som tf. VD. Johan tillträder senast 5 april och efterträder Ulric Thunström som efter åtta framgångsrika år som VD begärt att få lämna sin position.

Johan Kraft kommer närmast från en position som projektledare hos Gästabudstaden där han sedan hösten 2014 varit drivande avseende utbyggnad på landsbygden och att generera nya affärer. Fokus kommer vara att fortsätta leda bolagets utbyggnad av fibernätet och ökning av antalet användare.

Ulric Thunström anställdes 2007 i Gästabudstaden. I juni 2011 utsågs han till VD. Gästabudstaden har under Ulrics ledning visat en kraftig tillväxt som lett fram till positionen som Nyköpings ledande leverantör av fiberaccesser. Exempelvis så har antalet aktiva internetanvändare ökat med över 570 %. Under samma period har bolagets omsättning mer än fördubblats och vinsten femfaldigats.

- Jag är hedrad över förtroendet att få anta rollen som tf. VD. Starkt stöd från bolagets ägare Nyköpings kommun och personalens stora kompetens och innovationskraft gör att Gästabudstaden står väl rustat att fortsätta utvecklas. Vill också framföra ett stort tack till Ulric för stora insatser gällande utveckling av den viktiga infrastruktur som fiberbredband innebär för hushåll och företag i vår kommun, säger Johan Kraft

- Först vill jag tacka personalen på Gästabudstaden. Utan deras fina arbete hade Gästabudstaden inte innehaft dagens position som marknadsledare. Vill även tacka Nyköpings kommun för support under min tid som VD. Vidare vill jag ge ett stort tack till Gästabudstadens entreprenörer, leverantörer och samarbetspartner. Tillsammans har ni gjort stora insatser för Gästabudstadens framgång. Nu går jag vidare till egen verksamhet som internetleverantör, säger Ulric Thunström

För mer information:
Allmänna frågor om Gästabudstaden
info@gastbud.com
0155-45 40 00
Frågor tf. VD Johan Kraft
Johan.kraft@gastabud.com
0155-45 40 03

Avgående VD Ulric Thunström
ulric@sveainternet.se
072-699 64 90


Svenskarna och Internet 2018

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

 

Superuppkopplade och sällananvändare

Den digitala klyftan går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. Läs sammanfattningen här:  2018.svenskarnaochinternet.se


Information om GDPR maj - 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Bland annat innebär den nya förordningen att alla personuppgifter om abonnemang är anonymiserade i våra register. Vilket får till följd att vi inte kan svara på några frågor gällande bredbandstjänster.

 All support för Internet, TV och Telefoni besvaras av din leverantör. Här hittar du kontaktuppgifter: gastabudstaden.se/index.php

 Mer information om den nya dataskyddsförordningen finns här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Med vänlig hälsning

 

Gästabudstaden AB