PrivatFöretagKan jag få Fiber?

Aktuellt

Om oss

Driftstatus

 

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör vid felanmälan och supportärenden. Det är dem som ansvarar för support och felsökning.

 

2020-10-21 - Strömavbrott Oppeby, Harg, Högbrunn

Ett större strömavbrott har inträffat i Nyköping. Detta drabbar områdena Oppeby, Harg och Högbrunn. Detta drabbar även våra noder. Vi avvaktar att strömmen kommer tillbaka och övervakar att allt kommer igång igen som det ska.