Fastighetsägare

För dig som äger fastighet eller är medlem i bostadsrättsförening


Anslutning av fastigheten

Gästabudstaden bygger ut fibernätet i Nyköping och finns idag i stort sett hela centralorten. Fastighetsägaren/Föreningen beställer en anslutning av Gästabudstaden som drar fram fiber och ansluter fastigheten. För detta betalas en engångsavgift.

Utbyggnad av fastighetsnät

När anslutning av fastigheten är gjord så återstår att förse alla lägenheter med uttag i ett fastighetsnät. Det byggs oftast med Fiberkablar i ett s.k. stjärnnät, med en kabel till resp lägenhet. Detta arbete ansvarar fastighetsägaren för, men vi hjälper gärna till med råd, då vi har ett nära samarbete med några företag i Nyköping som bygger fastighetsnät. Kontakta oss för mer information.

Uppkoppling av boende

När hela nätverket är klart kan de boende börja nyttja de tjänster som finns anslutna till Stadsnätet. Man  beställer själv sin tjänst av vald leverantör som kontaktar oss för aktivering i nätet.